fackterm (särdrag)

Fråga: Jag håller på med en uppsats där jag bland annat vill ge en uppskattning över hur många facktermer det finns i vissa textmängder. Texterna är endast uppmärkta med ordklasser. Jag tänkte titta på långa substantiv. Är det en befogad hypotes att anta att facktermer generellt sett är långa? Eller kan ni föreslå något annat särdrag som jag kan titta på för att hitta facktermer? Texterna är för stora för att jag manuellt ska kunna gå igenom dem och leta reda på facktermer.

Svar: En fackterm behöver inte utgöras av ett enda ord, utan kan vara flera ord, en fras eller en förkortning. Skillnaden mellan facktermer och allmänord utgörs inte heller av formella drag, utan av vad man pratar om, vilket gör att det blir nästan omöjligt att få relevanta träffar utifrån en sökning som utgår från formella särdrag (som exempelvis långa ord i en viss ordklass). En metod för att hitta åtminstone några facktermer är att söka efter kontextuella markörer som skulle kunna avslöja att det förekommer ord vars innebörd inte är uppenbar för allmänheten. Exempelvis kan man tänka sig förklarande satser som ”så kallade”, ”som betyder” och så vidare. Detta förutsätter förstås att den textmängd som du undersöker innehåller text som inte har specifika fackgrupper som målgrupp. Du måste också komma ihåg att resultaten av sådana sökningar som bäst blir stickprovsmässiga.

Frågedatum: 2013-11-11


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning