fantomkänsla, fantomsmärta

Fråga: Vad är skillnaden mellan fantomkänsla och fantomsmärta?

Svar: Termen fantomkänsla står för 'den upplevelse som en patient som genomgått en amputation har av att den bortopererade kroppsdelen finns kvar', medan fantomsmärta står för 'smärta på platsen för bortopererad kroppsdel'.

Frågedatum: 2010-02-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning