fermentor

Fråga: Kan man förenkla termen fermentator? Vi ska använda den på en webbsida som riktar sig till allmänheten. En fermentator är en apparat som man utför fermentering i. Den används till exempel då man gör yoghurt, öl, vin eller quorn.

Svar:Termen fermentor verkar vara vanligare på svenska än fermentator, det framgår av ett gammalt rådgivningsärende. En sökning på google pekar i samma riktning. I Official Journal har fermentor på engelska översatts till jäsningstank på svenska. Vi vill ge dig rådet att behålla termen men att också förklara den för icke fackmän. Skriv t.ex. "en jäsningstank, en s.k. fermentor". Om det handlar om jäsning i sammanhanget går det bra att använda jäsningstank. Om det handlar om odling skulle ni kunna förklara genom att skriva odlingstank e.d.

Frågedatum: 2001-08-21


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning