fjädervilt

Fråga: Vad ska man kalla gruppen av "vilda fåglar” som jagas för att konsumeras? Vad kallar man dem om de föds upp i fångenskap och hur skiljer man då på dem benämningsmässigt från de viltlevande?

Svar:Fjädervilt är en gammal etablerad term för alla vilda fåglar som jagas. När det gäller din andra fråga finns ingen etablerad terminologi. Men vi har hittat belägg för att man använder termerna hägnat vilt respektive frilevande vilt för andra djur bland annat inom den svenska jaktlagstiftningen och på Livsmedelsverket. Vi rekommenderar därför termerna hägnat fjädervilt respektive frilevande fjädervilt, så går det bättre att skilja fåglarna åt.

Frågedatum: 2006-03-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning