flerbostadshus

Fråga: Jag undrar om ni har en enkel definition på begreppet flerbostadshus?

Svar:Javisst, definitionen lyder: ’bostadshus med minst tre bostadslägenheter’.

Frågedatum: 2006-02-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning