flumskola

Fråga: ”Flumskola” är ett uttryck som ofta hörs i skoldebatten. Har TNC något förslag till hur det skulle kunna översättas till engelska?

Svar:”Flumskola” är knappast en term utan snarare ett modebetonat uttryck. Vi har det inte i någon av våra källor. Kanske är begreppet bakom helt svenskt.

Om man ska använda begreppet i en engelsk text så måste man nog göra en omskrivning som sätts in i rätt sammanhang, det vill säga i konflikten med olika syn på undervisning och vad som är kunskap, lärares auktoritet, elevers medinflytande etc. Det kan vara knepigt och man måste tänka efter vad ”flumskola” egentligen står för när vi talar om det på svenska. Antagligen finns det många olika uppfattningar om den saken. Inget rakt svar alltså, men så här skulle vi resonera om det handlade om ett rent terminologiskt problem som har med översättning att göra.

Frågedatum: 2011-05-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning