flygfotografering

Fråga: Jag undrar över skillnaden mellan begreppen flygfotografering, flygbildsteknik, fotogrammetri och bildfysik samt relationerna dem emellan.

Svar: Flygbildsteknik är en sammanfattande benämning på teknik för insamling av landskapsinformation med hjälp av flygfotografering och utvärdering av flygbilder. (En flygbild är en fotografisk bild av markytan tagen från luften.) Fotogrammetri är 'läran om mätning, tolkning och analys i fotografiska bilder eller digitala bilddata för bestämning av storlek, läge och form hos avbildade föremål'. En annan definition lyder 'teknik att utvärdera geometrisk information om objekt och processer genom att mäta och analysera bilder av dem'. Fotogrammetri, eller kanske snarare flygfotogrammetri ('fotogrammetri eller fotogrammetrisk mätning med avseende på flygbilder') är alltså associerat med flygbildsteknik och flygfotografering och följer tidsmässigt efter dessa två. Bildfysik är en övergripande term som innefattar fler dimensioner än de som nämnts ovan. KTH har en speciell avdelning för fotogrammetri och bildfysik där dessa begrepp beskrivs noggrannare.

Frågedatum: 1999-06-18


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning