fog, skarv

Fråga: Termerna fog och skarv verkar nästan användas synonymt men är ändå lite olika. Hur skiljer sig egentligen användningen?

Svar: De här termerna står i princip för samma begrepp men förekommar ofta i olika sammanhang. Inom byggområdet används oftare fog som t.ex. i "rörelsefog". Fog används också om själva fyllningen i mellanrummet mellan ytor, t.ex. mellan kakelplattor. I samband med förlängning av något, t.ex. en kabel, förekommer oftast skarv.

(De här termerna och andra så kallade basord finns utredda i "Basord i våra fackspråk", som finns att köpa i TNCs webbokhandel.)

Frågedatum: 2013-02-03


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.