forensik

Fråga: Jag undrar hur ni på TNC ser på termen forensik som har börjat dyka upp på alla möjliga ställen i svenskan, inte minst i samband med it-frågor. Jag studsar lite varje gång jag ser det, men det kanske är på ingång ordentligt i svenskan? Tidigare har vi brukat använda kriminalteknik om jag inte tar fel.

Svar: Forensisk som adjektiv hittar man belägg för, både nyare och äldre (’som har att göra med rättsväsendet’ enligt Nationalencyklopedins ordbok). Däremot verkar det mest vara nyare belägg för forensik. De äldsta beläggen i Mediearkivet på forensik är från 2008, medan de äldsta för forensiker är från 2003.

En sökning i Mediearkivet visar att forensik ofta verkar knutet till datavärlden. Det verkar användas i utbildningar för blivande ”detektiver” i ”cyberrymden”, och för övervakning av it-system. It-forensiker ger ganska många träffar. Men även andra typer av forensiker nämns:

”Vi träffade forensikern, dna-experten NN, tre våningar under hennes arbetsplats.”

”Äkta eller falska pengar? Det är frågan NN, förste forensiker på NFC [Nationellt forensiskt centrum] sysslar med dagligen.

”I Örebro har man satsat på en kemiutbildning i analysvetenskap med inriktning mot forensik …”

”Plastsedlarna är svårare att förfalska än gamla pappersedlar, men i senaste numret av tidskriften Kriminalteknik varnar forensiker för ett oväntat problem.”

Frågedatum: 2015-09-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning