försäkringsbestånd

Fråga: Jag och mina kolleger funderar lite över orden bestånd och försäkringsbestånd. Vi tycker det används lite hur som helst i försäkringsvärlden och saknar en bra förklaring och rekommendation till hur vi bör använda det. Har ni några tips och råd att ge oss för hur vi ska tänka? Finns ordet förklarat i någon termordlista?

Svar:Ja, i "Försäkringsordbok utgiven" av Svenska Försäkringsföreningen förklaras termen försäkringsbestånd som ’alla försäkringar eller grupper av försäkringar som gäller i ett försäkringsbolag vid en viss tidpunkt’. Ett av syftena med ordboken är att bidra till ett enhetligare språkbruk inom branschen, så TNC rekommenderar att ni följer deras rekommendation. Ett råd är att ni alltid förklarar vad ni menar med termen när ni använder den. Ofta behöver man bara förklara facktermer när man vänder sig till människor utanför fackområdet, men eftersom du skriver att termen används lite hur som helst även inom försäkringsbranschen är det en fördel om ni alltid förklarar vad ni menar.

Frågedatum: 2015-11-09


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.