förvaring

Fråga: Vi har just nu en livlig diskussion om bruket av ordet förvaring. En del anser att man i ett modernt språk kan använda ordet som en direkt synonym till t.ex. skåp och garderob. Andra anser att man inte kan det. Frågan är vad som gäller i dag och framåt i tiden. Kan man alltså skriva "Häng din förvaring på väggen eller ställ den på golvet"? Kan man skriva "Jag ska måla om min köksförvaring"? Eller "Jag ska åka till Ikea och köpa förvaring"? Jag ser att ordet förvaring börjar bli populärt även i tidningar och undrar om ordet i sig har fått en ny betydelse.

Svar:Vi har diskuterat detta och vi vill avråda från användning av ordet förvaring i betydelsen förvaringsmöbel. Låt förvaring ha kvar sin ursprungliga betydelse ('det att förvara någonting'). Vi har inte funnit några belägg för att ordet skulle ha börjat få den omtalade nya betydelsen. Ordet har också en lite annan betydelse i sammansättningen effektförvaring. Här står det närmast för stället eller platsen där man kan lämna in sitt bagage till förvaring. Men plats eller ställe är ju inte riktigt vad ni avser. Termen förvar som används inom kärnenergiteknik har föreslagits som ersättningsord. Men efter att ha undersökt betydelsen av termen förvar så vill vi inte rekommendera att den används i "er" betydelse. Förvar betyder 'anläggning för förvaring', alltså någonting mycket stort (bergrum och dylikt).

TNCs rekommendation är att t.ex. använda förvaringsmöbel när man behöver en övergripande term och att inte försöka utvidga betydelsen av ordet förvaring.

Frågedatum: 2001-03-29


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning