förvittring

Fråga: Kan man använda termen förvittring om betong? Det handlar om att vatten tränger in i porerna, fryser, förorsakar sprickor osv. På engelska säger man weathering.

Svar:Säg hellre vittring, det är den vanligare termen i dag. I TNC 86 Geologisk ordlista sägs det att förvittring är en äldre form som inte längre används.

Frågedatum: 1995-03-29


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning