förzinkning

Fråga: Heter det förzinkning eller galvanisering?

Svar:För att undvika missförstånd bör man använda termen förzinkning om man inte exakt vet vilken förzinkningsmetod som avses. Det finns doppförzinkning, varmförzinkning, elförzinkning etc. Med galvanisering menas att man på elektrokemisk väg åstadkommer förzinkningen, alltså är det endast sådan förzinkning som kan kallas för galvanisering.

Frågedatum: 1995-04-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning