fotoplank

Fråga: Jag söker benämningen på den målade kuliss med hål i som besökarna på t.ex. ett nöjesfält sticker huvudet igenom för att bli fotograferade. Kan Ni hjälpa mig?

Svar: Enligt Peter Pluntky (expert på bl.a. antika leksaker i tv:s "Antikrundan") finns det inte någon etablerad benämning på planket som ni frågar om, men han har sett fotoplank användas om begreppet och säger att man kan använda den benämningen. Den beskriver begreppet ganska bra, tycker jag. Det är lustigt att det inte tycks finnas någon etablerad benämning, eftersom fotoplank har funnits sedan sekelskiftet på bl.a. nöjesfält och badorter (enl. P. Pluntky). Innan jag kontaktade Pluntky hade jag talat med Bildens hus (ett kunskapscentrum för fotografi i Sundsvall), med Fotosekretariatet på Nordiska museet (som hänvisade till Pluntky) och med ett litet fotomuseum i Osby. Personligen tycker jag att fotoplank kan fungera.

Frågedatum: 2001-11-20


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning