fouling

Fråga: I svenska facktexter om vattenrening förekommer ofta den engelska termen fouling. Jag vill hellre använda ett svenskt uttryck. Kan TNC föreslå något? Begreppet skulle kunna beskrivas som 'påväxt och annan förorening av membran vid t.ex. omvänd osmos'.

Svar: Vårt förslag är kort och gott påväxt, vilket är en etablerad term både inom VA-tekniken och i samband med viss typ av korrosion. I de fall påväxten är av speciell art kan detta förslagsvis uttryckas med hjälp av ett framförställt adjektiv, t.ex. kolloid påväxt, organisk påväxt och biologisk påväxt. Synonymen perifyton kan knappast rekommenderas annat än möjligen i mycket tekniska texter.

Frågedatum: 1995-08-21


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning