frammatningshjul

Fråga: Jag behöver hjälp med översättningen av ett par termer i en engelsk text med en beskrivning av en 35-millimeterskamera. Termerna är film sprocket och film advance thumb wheel.

Svar: Film sprocket är en spole som tar tag i filmens perforering. Den kallas filmspole på svenska. Observera att det inte är samma sak som filmens upptagningsspole. Film advance thumb wheel kan översättas med frammatningshjul. Det finns olika modeller i olika kameror. Frammatningshjul täcker in det mesta, även sådana konstruktioner som inte är precis thumb wheels.

Frågedatum: 1999-11-10


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.