fransk träskruv

Fråga: Vad heter fransk träskruv på engelska? Kan det heta range screw?

Svar: Nej, vi har inte funnit belägg för range screw. Däremot översätts fransk skruv (eller träskruv med sexkanthuvud) med hexagon head wood screw eller coach screw på engelska.

Frågedatum: 1999-11-30


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.