friställning

Fråga: I skogsskötseln gallras medelålders skog för att träden ska få större utrymme och växa sig stora. De träd som står kvar sägs ibland av branschfolk stå isärställda. Men träden har ju inte rent fysiskt flyttats isär, utan de har fått större utrymme genom att andra träd har tagits bort. Är det språkligt korrekt att säga så?

Svar:Nej, i TNCs Skogsordlista används friställning för ’ingrepp som skapar fritt utrymme för krona hos träd eller planta genom att intillstående träd avlägsnas’. Varken isärställd eller isärställning finns där. Det tyder på att friställning är facktermen i sammanhanget. Och träd som blir kvar efter gallring är således friställda.

Frågedatum: 2015-03-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning