ftalat (genus)

Fråga: Vad är den korrekta böjningen av ftalat? Det allmänna bruket och olika allmänspråkliga ordböcker säger en ftalat, flera ftalater, men en kemist jag talat med menar att det ska vara ett ftalat, flera ftalat eller ftalater. Jag tror att kemisten i sak har rätt (alla övriga salter och estrar har t-genus i bland annat SAOL) men att n-genus har rotat sig djupt i svenskan.

Svar: Såvitt vi kan bedöma är det som du säger, att kemisten har rätt i sak. Böjningen kan se olika ut i fackspråk och i allmänspråk. I ordböcker kan detta visas genom att ange att t-genus gäller för fackspråk och n-genus gäller för allmänspråk. På så vis speglas båda bruken.

Frågedatum: 2006-08-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning