fullmäktige

Fråga: Heter det fullmäktige eller fullmäktigeförsamling? Och vad kallas ledamöterna?

Svar: Orden fullmäktige och fullmäktigeförsamling används i princip synonymt. Men fullmäktige kan även stå för ’ledamot av ett visst beslutande eller övervakande organ’. För ledamoten förekommer dock också termen fullmäktigeledamot. Det är därför tydligare att använda fullmäktige (alternativt fullmäktigeförsamling) om organet, och (fullmäktige)ledamot om den personen som ingår i församlingen.

Frågedatum: 2003-02-28


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.