gams

Fråga: Har ni någon definition av gams eller gamsare? Det är en gruvteknisk term som tydligen har att göra med ovanjordsarbete.

Svar:I Svenska Akademiens ordbok står att gams är ett 'hissverk för handkraft, bestående av en på bockar vilande trärulle, vilken kringvrides med vev och kring vilken linan lindar sig'. Gamsare är en vid gams anställd arbetare "som skjuta ... (kolvagnarna) ... till de respektive kolhögarna och varpen ...".

Frågedatum: 1997-03-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning