gemensam åtgärd

Fråga: Finns det någon svensk standardöversättning av joint action i EU-texters titlar, som t.ex. "Council decision on a joint action, adopted by the Council..."?

Svar:Gemensam åtgärd eller motsvarande pluralform om det i sammanhanget passar bättre.

Frågedatum: 1995-08-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning