gjutning

Fråga: Används stöpa och stöpning allmänt inom plast- och gummibearbetning eller är gjuta och gjutning allenarådande? Om ja, vad skiljer stöpning från gjutning?

Svar:I Plast- och gummiteknisk ordlista används enbart gjutning.

Frågedatum: 1999-10-18


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.