gnistning

Fråga: Vi undrar hur man säger gnistning på engelska. Det handlar i vårt fall om skärande, sönderdelande tråd- och sänkgnistning.

Svar:Spark-erosion cutting och wire cutting är två engelska termer för det som heter trådgnistning eller gnistskärning på svenska. Vi har också hittat sänkgnistning översatt till spark-erosion sinking. Gnistbearbetning heter generellt electro spark machining men även electro-discharge machining eller EDM.

Frågedatum: 2006-03-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning