häftlapp

Fråga: Vad tycker ni att man bör kalla ”post-it-lappar”, ni vet sådana där små, oftast gula och självhäftande? Jag skriver om användningen av sådana och vill dels inte göra reklam för varumärket i onödan, dels hellre använda ett svenskt ord. Nästa steg blir dock att skriva om det på engelska, och då är frågan hur man ska göra. Min första spontana tanke var att man kunde använda benämningen häftlapp. Då tar man fasta på lappens vidhäftningsförmåga. Ett förslag från en kollega är notislapp. Då är det en annan aspekt man lyfter fram. Har ni funderat på någon benämning?

Svar:Vi kan inte se att det finns någon så att säga etablerad term för de här lapparna. Men efter lite efterforskningar och funderingar föreslår vi självhäftande lapp eller ännu hellre häftlapp – som ju du också föreslår. I katalogen, där vi beställer sådana här lappar för vårt eget bruk, kallas de som inte är ”post-it-lappar” för just ”självhäftande komihåg-lappar”. Notislapp ger ju många träffar på Google, men det är ju möjligt att man kallar såna där andra små lappar utan klister på för notislapp också, vilket gör det uttrycket mindre lämpligt.

Frågedatum: 2007-01-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.