handverktyg

Fråga: Jag arbetar med byggentreprenader och behöver veta vad termen handverktyg står för. Vi har diskussioner om vad som kan anses innefattas i detta begrepp i ett sammanhang där handverktyg ska ingå i ett fast pris.

Svar: TNC har inte definierat "handverktyg", men allmänt kan man säga att handverktyg antingen är 'något som manövreras för hand' (i SCBs företagsregister finns "motordrivna handverktyg" angivet) eller så menar man att verktyget saknar andra kraftkällor än den mänskliga muskelstyrkan.

Frågedatum: 2010-03-23


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning