hätta

Fråga: Varför använder man ordet hätta om den anordning som ska täppa till BPs oljeläckage i Mexikanska golfen? Ordet lock används också, är inte det bättre? Används hätta i tekniska sammanhang?

Svar: Vi anser att det finns mer fog för att använda hätta i sammanhanget än lock. Vi har tittat på grundbetydelsen av lock och hätta (som kommer av ordet hatt) och det visar sig att formen skiljer dessa båda åt. Ett lock är en tämligen plan anordning för tillslutning av öppningen på ett föremål, vanligen ett tillbehör till en behållare eller dylikt. Det ligger enkelt an mot mynningen. Om locket går ned och omsluter mynningen på ett särskilt utpräglat sätt bör hatt vara en lämplig benämning. I Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien står det om hättor att formen är spetsig till skillnad från formen på lock som är mer plan.BPs tillslutningsanordning liknar till utseendet mer en (spetsig) hatt som just omsluter borrhålets mynning än ett (plant) lock som enkelt ligger an mot mynningen. I detta fall har man använt hätta snarare än hatt, som möjligen kunde vara bättre. Men eftersom hatt inte har använts i sammanhanget kan det vara svårt att föra in ytterligare en variant, så därför är det troligen klokare att fortsätta använda hätta.För övrigt ses hätta användas även i andra tekniska sammanhang, t.ex. som benämning för en beståndsdel på ett vapen.

Frågedatum: 2010-07-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.