högflödesreaktor

Fråga: Jag håller på med en översättning om kärnreaktorer och energiförsöjrning där den tyska termen Hochflußreaktor förekommer. En vän i branschen menade att det handlar om en reaktortyp med extra högt neutronflöde. Förekommer termen högflödesreaktor eller bör man skriva om uttrycket ("reaktor med extra högt neutronflöde")?

Svar: Högflödesreaktor finns belagt som term för denna typ av reaktor. Nationalencyklopedin skriver 'forskningsreaktor med så högt neutronflöde att det lokalt överstiger (10 exp 19) n/m2s. Reaktorer av detta slag finns i USA, Frankrike och Ryssland. Den mest kända reaktorn har sedan 1971 varit i drift vid Laue-Langevin-institutet i Grenoble. Från denna reaktor kan man samtidigt ta ut ett 20-tal neutronstrålar för experiment av olika slag."

Frågedatum: 2000-01-14


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning