html-dokument

Fråga: Hur tycker ni man bör skriva: "html-dokument" eller "HTML-dokument"?

Svar:Enligt Skrivregler för svenska och engelska (TNC 100) skrivs vissa tekniska förkortningar med gemener eftersom de ses skrivna så. Html är en av dessa och därför bör man skriva "html-dokument".'

Frågedatum: 2005-02-03


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.