humanbiologiskt material

Fråga: Vi har en fråga om material som ska lagras i biobanker. Kan vi använda ”humant material” respektive ”humant prov” eller kan det feltolkas som att humant står för ett karaktärsdrag, som i allmänspråket?

Svar: ”Humant” är ett uttryck som används i sammanhanget och risken att någon misstolkar ”humant” i den allmänspråkliga betydelsen i sammanhanget är förmodligen liten. Det finns dock ett par alternativ som verkar användas oftare än ”humant”. Möjliga alternativ är ”(biologiskt) material från människa” och ”humanbiologiskt material”.

”Humanbiologiskt material” används i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.: ”I denna lag regleras hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, skall få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål.” I samma lag definieras vävnadsprov som ”biologiskt material från människa”.

Frågedatum: 2010-03-26


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning