huvudbyggnad

Fråga: Jag behöver veta hur huvudbyggnad och byggnad definieras och hur de skiljer sig åt.

Svar: Huvudbyggnad definieras som 'den med hänsyn till funktionen viktigaste byggnaden på en fastighet' och används vanligast för ett bostadshus. Det handlar alltså om funktionen hos byggnaden och inte i första hand om storleken.

Byggnad definieras som 'varaktig konstruktion av tak och vanligen väggar, som står på mark eller är placerad helt eller delvis under mark och är så stor att människor kan uppehålla sig i den'. I allmänt språkbruk har byggnad ofta samma betydelse som hus. Termen byggnad definieras inte i lagen, utan Plan- och bygglagen anknyter till dagens praxis.

Man kan även jämföra med uthus som definieras som ett 'hus som inte är sammanbyggt med huvudbyggnad på samma fastighet och som innehåller utrymmen vilka kompletterar ändamålet för huvudbyggnaden' och komplementbyggnad som (enligt Plan- och bygglagen) är en 'byggnad som hör till ett småhus'. Exempel är fristående uthus, garage, växthus och friggebod.

Frågedatum: 1999-08-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning