hydraulisk spräckning

Fråga: Vi har börjat stöta på en ny term som på engelska heter fracking. Det rör sig om s.k. hydraulic fracturing, på svenska hydraulisk spräckning (eller uppspräckning), en metod för att utvinna skiffergas och komma åt olja och gas genom att borra (och spruta ner gifter, vad jag förstår). Vad bör vi säga på svenska för detta?

Svar: Vi föreslår hydraulisk spräckning som svensk ekvivalent. Det engelska fracking kan vid behov anges inom parentes så att det blir tydligt vad ni menar. Vi har gjort en liten utredning av begreppet och det visar sig att det finns flera termer som man använder på svenska: fracking (som en svensk term), frackning och hydraulisk frakturering förutom hydraulisk spräckning. Rent statistiskt slår hydraulisk spräckning ut sina konkurrenter (drygt 4 200 träffar på Google jämfört med 1 300 för frackning). Statistik är statistik men det finns också andra argument för just hydraulisk spräckning: Man får en lite bättre insyn i vad termen handlar om; termen är alltså mer genomsynlig än till exempel frackning. Dessutom används termen av några tunga aktörer inom relevanta fackområden. SGU (Sveriges geologiska undersökning , expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige) är en av dem och på dess webbplats kan man läsa följande: ”Denna metod kallas hydraulisk spräckning och den används bara på djup större än 1000 meter. Den engelska termen är fracking.”

Frågedatum: 2013-05-20


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning