ibladningstrumma

Fråga: På tidningstryckerier finns en maskin som sticker in bilagor i tidningarna. Vad heter en sådan maskin på svenska?

Svar: Ibladningstrumma eller ibladningsmaskin.

Frågedatum: 1997-04-14


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning