ideal transformator

Fråga: Min professor använde alltid uttrycket ideell transformator, men nu säger en yngre auktoritet i stället ideal transformator. Vilket uttryckssätt är det rätta?

Svar: Ordet ideell ska aldrig användas i fysikaliska och tekniska sammanhang. Det heter alltså ideal transformator och ingenting annat.

Frågedatum: 1991-10-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.