impeller

Fråga: Jag undrar om impeller kan användas som ett svenskt ord. Vi har kunder som använder impeller på både svenska och engelska.

Svar: Lånordet impeller (synonym: pumphjul) är definitivt en etablerad svensk term också. Vi har följande noterat i vår interna databas: impeller, för roterande anordning som sätter fluid i rörelse (som i pumpar); propeller, för roterande anordning som får ett föremål att röra sig i fluid; turbin, för anordning som får "vingarna" att röra sig genom den energi som utvinns ur fluid. Termen pumphjul är mer genomsynlig för en svensk, och är därmed kanske lämpligare att använda i mer allmänspråkliga sammanhang.

Frågedatum: 2010-05-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.