in situ

Fråga: Jag håller på att granska en bok där uttrycket in situ förekommer. Vad betyder det och är det korrekt att använda det på svenska? Det handlar om ett biologiskt lim som utvinns ur musslor genom kloning, och i efterhand kan ingredienser som saknas framställas in situ.

Svar: In situ (från latinet: 'på stället') är en fackterm inom många områden, bl.a. inom geologin och arkeologin där det kan definieras som 'på ursprunglig plats, ej förflyttad'. Inom medicinen anger uttrycket att en "cancer in situ" växer enbart på sitt uppkomstställe och inte har spritt sig till omgivningen. "Termen kan vidare användas för metoder som påvisar substanser i mikroskopiska snitt." (Nationalencyklopedin). Du bör alltså behålla benämningen in situ i boken (speciellt som den riktar sig till specialister). Ordet skrivs ofta som två separata ord (följda av bindestreck vid sammansättning), men ihopskriven sammansättning förekommer även, som i insituförgasning – 'förgasning på fyndplats utan föregående brytning'.

Frågedatum: 2000-03-29


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning