inomhusklimat

Fråga: Vilken är skillnaden mellan inneklimat och innemiljö. Hur definieras begreppen?

Svar: Vi rekommenderar formerna inomhusklimat och inomhusmiljö. Inomhusklimat är snävare och avser termiskt och hygieniskt klimat, medan det bara finns få belägg på termen inomhusmiljö. Det torde avse bl.a. inomhusklimat men också ergonomi och andra aspekter.

Frågedatum: 1998-10-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning