instans

Fråga: Vilken term bör man använda som beteckning på en specifik sak i en mängd, alltså motsvarande en individ bland många människor? Individ är för mig alltid en människa. Inom datavetenskap används termen instans för att beteckna ett exemplar av en datamängd. Går det att använda instans mer generellt?

Svar: Det korta svaret är ja, instans fungerar som term i den betydelse du anger. Men för det här resonemanget är det till att börja med förstås viktigt att hålla isär term och begrepp.

Termen individ betecknar, som du skriver, ofta en människa, men det finns andra företeelser än människor som betecknas som individer i vissa sammanhang. Individ kan alltså stå för olika begrepp inom olika områden. I vår egen ”Basord i våra fackspråk” skriver vi att en individ är en ”enskild levande företeelse” men att i tekniska sammanhang kan individ även användas om ”något som inte är levande”.

Det begrepp som du är ute efter verkar vara 'objekt som tillhör en viss objekttyp eller klass'. Informatiker och modellerare använder ofta just termen instans i den betydelsen. Ett annat, mer allmänt uttryck för ungefär samma begrepp är förekomst. Inom till exempel terminologiläran säger vi referent när vi hänvisar till verkliga företeelser, abstrakta såväl som konkreta.

Ingen av de termer som vi nämner ovan är insnävade till att bara gälla saker och inte människor. Och det är nog tveksamt om den uppdelningen förekommer inom något fackspråk.

Frågedatum: 2016-01-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.