intermetallisk förening

Fråga: Kan ni hjälpa mig med översättningen av det engelska substantivet intermetallic i meningen: "The filter is based on a substance called an intermetallic – a blend of metals combined in very precise proportions". Texten gäller oljerening och förekommer i ett översättarprov för Institute of Linguists i London. Översättningen som vår examinand har givit är intermetall.

Svar: Intermetallic compound översätts ofta med intermetallisk förening, som kan definieras som 'förening av två eller flera metaller vilken har fysikaliska egenskaper och en kristallstruktur som skiljer sig från dem hos de rena metallerna och deras fasta lösningar'. Metallurgi och värmebehandling är de områden som nämns och referens ges till den svenska standarden SS-EN 10 052, men termen förekommer även i andra källor. Vi har dock inte funnit belägg för att den engelska modellen med ett substantiverat adjektiv används på svenska. Adjektivet intermetallisk används dock i flera sammanhang, t.ex. i uttrycket intermetallisk halvledare.

Frågedatum: 1999-02-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning