intervall

Fråga: Vilket tecken använder man för att markera när en siffra inte ingår i det intervall man anger?

Svar: För att markera ett intervall rent matematiskt kan man använda större än- och mindre än-tecknen på olika sätt. Om man exempelvis anger att en viss höjd ligger i intervallet 45 < x < 75 m betyder det att höjden ligger mellan 45,000...1 m och 74,999 ... m. Medan till exempel en höjd i intervallet 45 ≤ x ≤ 75 m indikerar att talen ingår i intervallet.I en äldre upplaga av våra skrivregler finns följande stycke:

"Vid mätetal, särskilt om utrymmet är knappt, är det också viktigt att man uttrycker sig klart. Då rekommenderas följande uttryckssätt. Om t ex vissa bestämmelser skall gälla för tråd med en diameter mellan 0,5 och 3 mm, och andra bestämmelser mellan 3 och 6 mm, kan siffran 3 sättas inom parentes i beteckningen för det område där den inte skall räknas in. Anger man områdena som 0,5-3 mm och (3)-6 mm skall gränsfallet 3 mm anses tillhöra det förra området. Skriver man (3)-(6) mm är detta områdes båda gränsvärden uteslutna, dvs området når principiellt hur nära som helst intill värdena 3 och 6 utan att dock nå ända fram."Således kan man på olika sätt ange tal som ingår eller inte ingår i en talserie eller i ett intervall. Men det viktigaste är förstås att man är tydlig med att ange vad tecknet betyder i just ens eget fall, med en redig teckenförklaring eller med förklarande ord i löpande text.

Frågedatum: 2008-06-23


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning