inulin

Fråga: Hur översätts engelskans inulin och oligofructose till svenska? Termerna ingår i en innehållsförteckning till choklad.

Svar:På svenska heter det inulin och oligofruktos. I en källa anges att oligofruktos är en "undergrupp" av inulin. Vi har hittat flera texter där man talar om "inulin och oligofruktos" - både svenska texter och engelska - så det blir nog inte ologiskt att nämna båda i innehållsförteckningen. Det verkar i alla fall vara vanligt att man gör så.

Frågedatum: 2005-08-26


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning