jokertecken

Fråga: Finns det någon svensk term för engelskans wildcard? Det handlar om ett sådant tecken som man använder vid trunkering när man söker i en databas?

Svar: Ja, jokertecken. Se vidare Svenska datatermgruppens rekommendationer.

Frågedatum: 1998-06-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning