joniserande strålning

Fråga: Kan man egentligen säga radioaktiv strålning?

Svar: Använd hellre termen joniserande strålning.

Frågedatum: 1998-10-20


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.