kabeldragning

Fråga: Vilken term skall jag använda – kablagedragning eller kabeldragning?

Svar: Kabeldragning som står för 'utläggning av kabel för kraft- eller teleändamål'. Termen kablage betecknar snarare produkten än processen: 'kablar, inklusive anslutningsdon, sammanförda till en större sluten enhet'. Som alternativ till det franskklingande kablage kan man använda kabelknippe. Termen kabling används om processen att sammanfoga parter till en kabel.

Frågedatum: 2000-02-25


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning