källhänvisning

Fråga: Ska källor till t.ex. diagram och bilder finnas med i en referenslista?

Svar: Källhänvisning till diagram bör helst stå i anslutning till diagrammet.

Frågedatum: 2005-12-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning