karcinogen, cancerogen

Fråga: Vad är skillnaden mellan ”karcinogen” och ”cancerogen”?

Svar: ”Karcinogen” och ”cancerogen” är synonyma termer med innebörden ”cancerframkallande”. Förledet cancer- i ”cancerogen” är från latinet och förledet karcin- i ”karcinogen” är från grekiskan. Efterledet -gen är grekiskt och betyder ”alstrande” eller ”alstrad av”. I fackspråk används båda uttrycken, men ”cancerogen” är något vanligare.

Frågedatum: 2014-01-28


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.