kodon

Fråga: Jag har en fråga om ett molekylärgenetiskt ord: kodon, som är ett ord i den genetiska koden. Heter det "en kodon" eller "ett kodon", och vad blir pluralformen? Hur ska ordet betonas?

Svar: Det heter "ett kodon", "flera kodon" och betoningen ligger på första stavelsen ("kå'dån").

Frågedatum: 1995-03-02


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning