kök, kokvrå, kokskåp

Fråga: En tvist mellan oss hyresgäster och vår hyresvärd kommer att föras upp i hyresnämnden. Det gäller frågan om vad som kan kallas kök, kokvrå och kokskåp. Kan TNC definiera de tre begreppen?

Svar: Ja, vi definierar begreppen i Plan- och byggtermer (TNC 95). Ett kök är ett ’rum avsett för matlagning och annat hushållsarbete’. En kokvrå, som har synonymen pentry, är ett ’rum med samma funktion som kök men av mindre storlek och med mindre omfattande inredning’. Observera att det fortfarande är en tolkningsfråga vad som kan anses vara ”mindre storlek” och ”mindre omfattande inredning”. Däremot är det klart att ett kokskåp inte kan vara vare sig kök eller kokvrå för det är ett ’skåp med inredning avsedd för matlagning’.

Frågedatum: 1998-04-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning