könsbyte, könskorrigering, könstransition

Fråga: Jag blev åthutad när jag använde ordet könsbyte häromdagen. Vad ska man säga nu för tiden om man vill vara så respektfull som möjligt?

Svar: Du kan använda könstransition eller könstkorrigering. Då syftar du på den medicinska, sociala och juridiska process som en person går igenom för att korrigera sin kropp och sitt könsuttryck så att det ska stämma överens med den upplevda könsidentiteten.

Vissa menar att könskorrigering antyder att något felaktigt ska rättas till, och att könstransition därför är ett bättre uttryck. Ordet transition betyder övergång, vilket många menar ger en bättre beskrivning av processen: personer börjar efter könstransitionen att leva i enlighet med sitt rätta kön. Men inom vården är könskorrigering ännu den vanligaste benämningen för processen. Den medicinska delen av behandlingen kallas numera för könsbekräftande vård. Hur som helst anses könsbyte vara ett föråldrat uttryck eftersom personerna som genomgår processen sällan upplever att de byter kön, snarare bekräftas de i den könsidentitet de har.

Frågedatum: 2017-02-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning