konsolidera

Fråga: I en text står det så här: "På grund av nedskärningar i budgeten ska vi konsolidera." Vad betyder konsolidera här och kan man säga så?

Svar:Konsolidering är bl.a. en ekonomisk term, men den har lite olika betydelser: 1) bolags uppgående i annat bolag, 2) sammanläggning av balansräkningar, 3) förstärkning av ett företags ekonomiska ställning. I den nämnda meningen bör man, om man vill vara tydlig, därför förklara på vilket sätt man tänker konsolidera.

Frågedatum: 1995-09-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.